Szczegóły

Tytuł artykułu

The Relevance of the Rotational Speed of Roadheader Cutting Heads According to the Energy Consumption of the Cutting Process / Znaczenie prędkości obrotowej głowic urabiających kombajnu chodnikowego ze względu na energochłonność procesu urabiania

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0001

×