Details

Title

Wykorzystanie somatycznej fuzji do przenoszenia agronomicznie ważnych cech z dzikich gatunków Solanum do genomu ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L.

Journal title

Postępy Nauk Rolniczych

Yearbook

2011

Numer

No 3

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Identifier

ISSN 0032-5547
×