Szczegóły

Tytuł artykułu

Selected Aspects of Numerical Modelling of the Salt Rock Mass: The Case of the “Wieliczka” Salt Mine / Wybrane aspekty modelowania numerycznego masywu solnego na przykładzie kopalni soli „wieliczka”

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0005

×