Szczegóły

Tytuł artykułu

Relationship among biomass of algae and concentration of chlorophyll a, against the taxonomic structure of phytoplankton in three lakes on Lublin Polesie Region

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2013

Wolumin

Vol X

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×