Szczegóły

Tytuł artykułu

Rock Failure Analysis of the Broken Zone Around a Circular Opening / Analiza pęknięcia skały w strefie naruszonej wokół otworu kolistego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0012

×