Szczegóły

Tytuł artykułu

Phytoplankton diversity related to habitat heterogeneity of small and shallow humic Lake Płotycze (Eastern Poland)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2013

Wolumin

Vol X

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×