Szczegóły

Tytuł artykułu

Development a New Classification for Assessing the Coal Mine Mechanization / Opracowanie nowej klasyfikacji dla oceny mechanizacji w kopalniach węgla

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0015

×