Szczegóły

Tytuł artykułu

Determining the Effects of Discontinuities on Blast Heap Fragment Size Distribution Using a Numerical Modeling Method / Określanie wpływu spękań i nieciągłości na rozkład wielkości brył skalnych po pracach strzałowych w oparciu o metody modelowania numerycznego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0017

×