Szczegóły

Tytuł artykułu

Method for Determination of the Range of Failure Zone Around Macrocracks Surface in Rock Medium / Metoda badania zasięgu strefy zniszczenia wokół powierzchni makropęknięć w ośrodku skalnym

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0019

×