Szczegóły

Tytuł artykułu

Microscopic Analysis of Shear Bands Formation in Luna Limestone Under Quasistatic Triaxial Loading Conditions / Analiza mikroskopowa pasm ścinania próbek wapienia luna poddanych quasistatycznym trójosiowym obciążeniom

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0022

×