Szczegóły

Tytuł artykułu

Wybrane problemy nowej regulacji przewozu ładunku w polskim prawie morskimbr />Selected Problems of New Regulation on Carriage of Goods in Polish Maritime Law (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×