Szczegóły

Tytuł artykułu

Community structure of summer phytoplankton in peat pits situated on oligotrophic quaking bog „Krugłe Bagno” (Polesie Lubelskie, Eastern Poland)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2013

Wolumin

Vol X

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×