Szczegóły

Tytuł artykułu

Dokumenty transportowe i ich znaczenie w regułach rotterdamskich<br />Transport Documents in Rotterdam Rules (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×