Details

Title

Schyłek ekscepcji winy nautycznej w regułach rotterdamskich a sprawa Tasman Pioneer<br />Nautical Fault Defence Deletion from the Rotterdam Rules and The Tasman Pioneer Case (Summary)

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2011

Numer

No XXVII

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Identifier

ISSN 0860-7338
×