Szczegóły

Tytuł artykułu

Concept of Determination and Analysis of the Break-Even Point for a Mining Enterprise / Koncepcja obliczania wieloasortymentowego progu rentowności dla przedsiębiorstwa górniczego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×