Szczegóły

Tytuł artykułu

Kolizyjne problemy umowy przewozu ładunku drogą morską<br />Conflict of Laws in International Maritime Transport Law (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×