Szczegóły

Tytuł artykułu

Use of Cad Systems in Testing the Collision of Underground Transportation Means / Zastosowanie systemów Cad w badaniach kolizyjności środków transportu podziemnego

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0028

×