Szczegóły

Tytuł artykułu

Koncepcja nadzoru morskiego w zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej<br />Maritime Supervision in Integrated Maritime Policy of the EU (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×