Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem introdukcji do środowiska morskiego obcych gatunków inwazyjnych. Analiza wytycznych IMO do konwencji balastowej<br />Risk Management on Introduction of Invasive Species into the Marine Environment. Analysis of IMO Guidelines on BWM Convention (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×