Szczegóły

Tytuł artykułu

Variability characteristics of sewage volume flowing into the „Superbos 200” – type treatment plant in Szczerców town / Charakterystyka zmienności ilości ścieków dopływających do oczyszczalni typu ,,Superbos 200” w miejscowości Szczerców

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×