Szczegóły

Tytuł artykułu

Trzeci pakiet bezpieczeństwa morskiego Unii Europejskiej<br />Third Maritime Safety Package of The European Union (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×