Szczegóły

Tytuł artykułu

Planktonic rotifers of three mesotrophic lakes of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland (Eastern Poland) / Wrotki planktonowe trzech mezotroficznych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (wschodnia Polska)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×