Szczegóły

Tytuł artykułu

Konwencja o prawie morza – implikacje dla bezpieczeństwa Polski<br />United Nations Convention on the Law of the Sea Implications for Poland’s National Security (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×