Szczegóły

Tytuł artykułu

Measuring Displacement and Contact Forces Among the Particles in Unloading of Slope by PFC2D (Particle Flow Code) / Pomiary przemieszczeń i sił kontaktu pomiędzy cząstkami materialnymi w trakcie wybierania wyrobiska pochyłego przy pomocy programu PFC2D

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0033

×