Details

Title

Chironomid assamblages of mezo/eutrofic, macrophyte dominated Lake Skomielno (Western Polesie Region, Eastern Poland) – palaeolimnological approach / Zgrupowania Chironomidae mezo/eutroficznego, makrofitowego Jeziora Skomielno (region Polesie Zachodnie, Polska Wschodnia) – podejście paleolimnologiczne

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×