Szczegóły

Tytuł artykułu

Chironomid assamblages of mezo/eutrofic, macrophyte dominated Lake Skomielno (Western Polesie Region, Eastern Poland) – palaeolimnological approach / Zgrupowania Chironomidae mezo/eutroficznego, makrofitowego Jeziora Skomielno (region Polesie Zachodnie, Polska Wschodnia) – podejście paleolimnologiczne

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×