Szczegóły

Tytuł artykułu

Changes of structure of ichthyofauna in the reservoir depression Nadrybie (Łęczyńsko- -Włodawskie Lake District) / Zmiany w strukturze ichtiofauny w zapadliskowym zbiorniku Nadrybie (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×