Szczegóły

Tytuł artykułu

Porządek prawny na morzach a współczesne lotnictwo (wybrane zagadnienia)<br />Legal Order at Sea and Present Day Aviation (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2011

Numer

No XXVII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×