Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Simulation of Stress-Relief Effects of Protective Layer Extraction / Symulacja numeryczna skutków odprężenia warstwy zabezpieczającej w trakcie jej wybierania

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0035

×