Szczegóły

Tytuł artykułu

Development of potentially toxigenic cyanobacteria in a small, hydro-morphologically transformed lake included into the Wieprz-Krzna Canal System (Eastern Poland) / Rozwój potencjalnie toksycznych sinic w małym, hydro-morfologicznie przekształconym jeziorze systemu Kanału Wieprz-Krzna (wschodnia Polska)

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×