Details

Title

Ecological and trophic status of two small hardwater lakes of the Lublin Upland with agricultural catchments / Status ekologiczny i troficzny dwóch małych twardowodnych jezior Wyżyny Lubelskiej o zlewniach rolniczych

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×