Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Simulation of Underground Mining Exploitation Influence Upon Terrain Surface / Modelowanie Numeryczne Wpływu Podziemnej Eksploatacji Górniczej Na Powierzchnię Terenu

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0042

×