Szczegóły

Tytuł artykułu

The ichthyofauna of littoral of two shallow lakes on background of fishery management and angling pressure / Ichtiofauna litoralu dwóch płytkich jezior na tle prowadzonej gospodarki rybackiej i presji wędkarskiej

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×