Details

Title

Evaluation of ecological state of small water reservoirs in the Bystrzyca river valley / Ocena stanu ekologicznego małych zbiorników w dolinie rzeki Bystrzycy

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2014

Volume

Vol XI

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1733-4233
×