Szczegóły

Tytuł artykułu

Evaluation of ecological state of small water reservoirs in the Bystrzyca river valley / Ocena stanu ekologicznego małych zbiorników w dolinie rzeki Bystrzycy

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

×