Szczegóły

Tytuł artykułu

Estimation of potential loads of contaminants generated by beach tourism on Lake Zagłębocze in two summer seasons 2008 and 2010 / Ocena potencjalnych ładunków zanieczyszczeń generowanych przez turystykę plażową nad Jeziorem Zagłębocze w dwóch sezonach letnich, 2008 i 2010

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×