Szczegóły

Tytuł artykułu

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza – w 30 lat od jej przyjęcia<br>30 Years of the United Nations Convention on the Law of the Sea (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×