Szczegóły

Tytuł artykułu

Variations in Mechanical Parameters of Rock Mass Affecting Shaft Lining / Zmiany Parametrów Mechanicznych Górotworu I Ich Wpływ Na Obudowę Szybową

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Identyfikator

ISSN 0860-7001

×