Szczegóły

Tytuł artykułu

Subfossil Cladoceran fauna of three small hard-water lakes of different trophic status / Subfosylna fauna Cladocera trzech małych jezior twardowodnych o zróżnicowanej trofii

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233

×