Details

Title

Pojęcie papieru wartościowego a dokumenty przewozowe według reguł rotterdamskich<br>Negotiable Instruments and Transport Documents According to Rotterdam Rules (Summary)

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2012

Numer

No XXVIII

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Identifier

ISSN 0860-7338
×