Szczegóły

Tytuł artykułu

Pojęcie papieru wartościowego a dokumenty przewozowe według reguł rotterdamskich<br>Negotiable Instruments and Transport Documents According to Rotterdam Rules (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×