Szczegóły

Tytuł artykułu

Development of plant communities in the Uroczysko Jęzor peatbog indicated by analysis of macrofossil plant remains / Rozwój zbiorowisk roślinnych Uroczyska Jęzor w świetle analizy makroskopowych szczątków roślinnych

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Rocznik

2014

Wolumin

Vol XI

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1733-4233
×