Szczegóły

Tytuł artykułu

Konwencja o pracy na morzu z 2006 r. (MLC) – stan po ratyfikacji przez Polskę<br>Maritime Labour Convention (2006) Following Poland’s Ratification (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×