Szczegóły

Tytuł artykułu

Dalsza finansowa integracja polityki morskiej Unii Europejskiej<br>Continuing Financial Integration of EU Maritime Policy (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×