Szczegóły

Tytuł artykułu

Numerical Study of the Hydrodynamic Efficiency of the Multi-Stage Filter Setting Technology / Studium Numeryczne Efektywności Hydrodynamicznej Otworów Eksploatacyjnych Z Zastosowaniem Wielostopniowych Selektywnych Filtrów

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0048

×