Szczegóły

Tytuł artykułu

Three-Dimensional Numerical Simulation of the Mass Exchange Between Longwall Headings and Goafs, in the Presence of Methane Drainage in A U-Type Ventilated Longwall / Symulacja Numeryczna 3D Procesów Wymiany Masy W Układzie Wyrobiska Ścianowe Zroby, W Aspekcie Prowadzenia Odmetanowania Ściany Przewietrzanej Systemem Na „U”

Tytuł czasopisma

Archives of Mining Sciences

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki o Ziemi

Wydawca

Committee of Mining PAS

Data

2013

Identyfikator

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0049

×