Szczegóły

Tytuł artykułu

Podatek tonażowy a inne formy pomocy publicznej dla transportu morskiego<br>Tonnage Tax and State Aid for Maritime Transport (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×