Szczegóły

Tytuł artykułu

Rekurs o naprawienie szkody z tytułu nielegalności aktu administracyjnego<br>Recourse for compensation for damages due to an illegitimate administrative act

Tytuł czasopisma

Teka Komisji Prawniczej

Rocznik

2011

Wolumin

Vol IV

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Lublinie

Identyfikator

ISSN 1899-7694
×