Details

Title

Uwagi de lege ferenda o statusie Morza Bałtyckiego jako obszaru kontroli emisji tlenków azotu ze statków morskich<br>De lege ferenda Notes on the Status of The Baltic Sea as the Emission Control Area of Nitrogen Oxides from Vessels (Summary)

Journal title

Prawo Morskie

Yearbook

2012

Numer

No XXVIII

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Oddział PAN w Gdańsku

Identifier

ISSN 0860-7338
×