Szczegóły

Tytuł artykułu

Uwagi de lege ferenda o statusie Morza Bałtyckiego jako obszaru kontroli emisji tlenków azotu ze statków morskich<br>De lege ferenda Notes on the Status of The Baltic Sea as the Emission Control Area of Nitrogen Oxides from Vessels (Summary)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2012

Numer

No XXVIII

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Identyfikator

ISSN 0860-7338

×